• <menu id="lwylo"></menu>
  <source id="lwylo"><div id="lwylo"><u id="lwylo"></u></div></source>

 • <u id="lwylo"><tr id="lwylo"><var id="lwylo"></var></tr></u>
 • hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
  我的购物车 0
  首页所有产品信号隔离器件及模块光电耦合器(光耦) 当前“光电耦合器(光耦)”共 418 条相关库存

  光电耦合器(光耦)

  • 品牌

   清除
  • 打开/关闭时间(典型值)

   清除
  • 电流传输比(最大值)

   清除
  • 电流传输比(最小值)

   清除
  • 输入-输入侧1/输入侧2

   清除
  • 共模瞬态抗扰度(最小值)

   清除
  • 输入类型

   清除
  • 输出类型

   清除
  • 每个通道的输出电流

   清除

  应用筛选
  下载表格 每页显示:
  图片原厂型号品牌描述库存参考价格打开/关闭时间(典型值)电流传输比(最大值)电流传输比(最小值)输入-输入侧1/输入侧2共模瞬态抗扰度(最小值)输入类型输出类型每个通道的输出电流
  TLP383(GR-TPL,E(TTLP383(GR-TPL,E(TToshiba
  东芝
  SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.25V If=50mA CTR=100-300%
  数据手册

  现货:3000

  可订期货

  ¥0.7095

  立即购买
  3μs,3μs
  300%@5mA
  100%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  PC817X3NIP0FPC817X3NIP0FSHARP
  SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
  数据手册

  现货:2000

  ¥0.5782

  立即购买
  -
  400%@5mA
  200%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  PC817X1NSZ9FPC817X1NSZ9FSHARP
  DIP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
  数据手册

  现货:1900

  ¥0.3494

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  EL817(C)-FGEL817(C)-FGEverlight
  台湾亿光
  4-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
  数据手册

  现货:2500

  可订期货

  ¥0.1748

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  DC
  晶体管
  -
  TLP109(TPL,E(TTLP109(TPL,E(TToshiba
  东芝
  SO-5 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.64V If=20mA CTR=25-75%
  数据手册

  现货:2995

  可订期货

  ¥1.7153

  立即购买
  800ns,800ns(max)
  -
  20%@16mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  8mA
  UMW TLP785GBUMW TLP785GBUMW
  友台
  通孔 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.15V IF=10mA
  数据手册

  现货:5000

  ¥0.3105

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  LTV-356T-BLTV-356T-BLiteon
  SOP-4 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=130-260%
  数据手册

  现货:1974

  可订期货

  ¥0.3238

  立即购买
  -
  260%@5mA
  130%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  LTV-352TLTV-352TLite-On
  光宝
  4-SOP 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=300V
  数据手册

  现货:3000

  可订期货

  ¥0.715

  立即购买
  -
  -
  1000%@1mA
  -
  -
  DC
  达林顿晶体管
  150mA
  TLP185(GB-TPL,SETLP185(GB-TPL,SEToshiba
  东芝
  6-SMD 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.25V IF=50mA Vo=80V CTR=100-600%
  数据手册

  现货:3

  可订期货

  ¥0.6557

  立即购买
  3μs,3μs
  600%@5mA
  100%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  TLP185(GB-TPL,SETLP185(GB-TPL,SEToshiba
  东芝
  6-SMD 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.25V IF=50mA Vo=80V CTR=100-600%
  数据手册

  现货:18

  ¥4.4771

  立即购买
  3μs,3μs
  600%@5mA
  100%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL817S(A)(TU)-FEL817S(A)(TU)-FEverlight
  台湾亿光
  4-SMD 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=35V CTR=80-160%
  数据手册

  现货:5

  可订期货

  ¥0.2577

  立即购买
  -
  160%@5mA
  80%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  TLP785(GB-TP6,F(CTLP785(GB-TP6,F(CToshiba
  东芝
  SMD-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.15V If=50mA CTR=100-600%
  数据手册

  现货:1726

  在途:4000

  可订期货

  ¥0.3335

  立即购买
  3μs,3μs
  600%@5mA
  100%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  PC817X2NSZ9FPC817X2NSZ9FSHARP
  DIP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
  数据手册

  现货:2000

  ¥0.325

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL1019(TA)-VGEL1019(TA)-VGEverlight
  台湾亿光
  4-SOP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
  数据手册

  现货:2399

  可订期货

  ¥0.4025

  立即购买
  4μs,3μs
  400%@5mA
  200%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL851S1(TA)EL851S1(TA)Everlight
  台湾亿光
  SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=350V
  数据手册

  现货:1000

  可订期货

  ¥0.7992

  立即购买
  -
  600%@5mA
  50%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL851S1(TA)EL851S1(TA)Everlight
  台湾亿光
  SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=350V
  数据手册

  现货:1000

  ¥0.805

  立即购买
  -
  600%@5mA
  50%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL1017(TA)-VGEL1017(TA)-VGEverlight
  台湾亿光
  4-SOP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=80-160%
  数据手册

  现货:3000

  可订期货

  ¥0.4025

  立即购买
  4μs,3μs
  160%@5mA
  80%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL814S(A)(TU)EL814S(A)(TU)Everlight
  台湾亿光
  4-SMD 双向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=±60mA Vo=80V CTR=50-150%
  数据手册

  现货:1500

  可订期货

  ¥0.4025

  立即购买
  -
  150%@1mA
  50%@1mA
  -
  -
  AC,DC
  晶体管
  -
  EL817(C)-GEL817(C)-GEverlight
  台湾亿光
  4-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=60mA Vo=80V CTR=200-400%
  数据手册

  现货:1941

  可订期货

  ¥0.1952

  立即购买
  -
  400%@5mA
  200%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  EL1018(TA)-VGEL1018(TA)-VGEverlight
  台湾亿光
  4-SOP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.45V IF=60mA Vo=80V CTR=130-260%
  数据手册

  现货:1430

  可订期货

  ¥0.4183

  立即购买
  4μs,3μs
  260%@5mA
  130%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  PC817X3CSP9FPC817X3CSP9FSHARP
  SOP-4 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
  数据手册

  现货:2000

  ¥0.3811

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  PC817X3NSZ2BPC817X3NSZ2BSHARP
  CTR:200~400%
  数据手册

  现货:5000

  ¥0.2875

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  晶体管
  -
  UMW PS2501UMW PS2501UMW
  友台
  通孔 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.17V IF=10mA
  数据手册

  现货:5000

  ¥0.2645

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  UMW TLP521GBUMW TLP521GBUMW
  友台
  通孔 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=5mA
  数据手册

  现货:5000

  ¥0.391

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  ELM611(TA)ELM611(TA)Everlight
  台湾亿光
  SOP-5 单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.45V IF=50mA Vo=7V
  数据手册

  现货:3000

  ¥2.76

  立即购买
  -
  -
  -
  -
  -
  DC
  开集,肖特基箝位
  50mA
  LTV-816S-TA1-D-CULTV-816S-TA1-D-CULite-On
  光宝
  4-SMD 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V
  数据手册

  现货:490

  可订期货

  ¥0.1626

  立即购买
  -
  600%@5mA
  300%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  LTV-817-B-INLTV-817-B-INLite-On
  光宝
  4-DIP 单向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=35V
  数据手册

  现货:1000

  可订期货

  ¥0.1278

  立即购买
  -
  260%@5mA
  130%@5mA
  -
  -
  DC
  晶体管
  50mA
  性感黄片